Filmclub Oostelijk Groningen (F.O.G.)

Filmgroep Oostelijk Groningen

Veel weten we niet over Filmclub Oostelijk Groningen (F.O.G. of FOG), de club die zich bezighield met het vastleggen van het leven in het oostelijk deel van de provincie. Wat we wel weten is dit:

De oudste films van de filmgroep zijn gemaakt in 1950.

Namen van filmers die verschijnen op titelrollen zijn Brand, Sissingh, H. Aling, A. Wieling, H. Strating, Laarman, Broekema, J. Bedeke, Brand, Meijer, Friedel Tahl, W. van der Laan en M. van der Laan, B. Kostwinner,  A. de Jong, P. v.d. Est, J.K. de Boer, M. van der Laan, P. Lanting, L. Halming, B. Kostwinner, R. Streubing, H. Vinkers, A. Westerbrink en Elzo Witter, mede-oprichter van het Winschoter Stadsjournaal.

Er was uitwisseling met de GSF,  er waren gezamenlijke filmavonden waar leden elkaars films bekeken, over een weer becommentarieerden en kennis en vaardigheden uitwisselden. Verslagen van deze avonden verschenen regelmatig in De Draaikop.

Uiteindelijk is het F.O.G. opgegaan in het Winschoter Stadsjournaal, de meeste films die we nu kunnen tonen, komen uit deze collectie.

Wie meer weet over clubleden, of en waar er meer films te vinden zijn, nodigen we van harte uit bij te dragen aan dit overzicht.

Hieronder zijn enkele clubfilms van de F.O.G. te zien (uit de collectie van het Winschoter Stadsjournaal).

 

Films