FAQ

Ik wil een film uit de archieven bekijken

Door een zoekterm in te vullen krijgt u een lijst met film(fragmenten) waarin het onderwerp aan bod komt. Een specifiekere zoekterm levert ‘betere’ resultaten op. Zoekt u bijvoorbeeld op paard, dan krijgt u een lange lijst met film(fragmenten) waarin paarden te zien zijn. Zoekt u op paard oorwarmers, dan krijgt u twee resultaten die bij klikken alleen die fragmenten tonen met een paard met oorwarmers.

Mogelijk is deze film wel bij de archieven, maar is deze (nog) niet online beschikbaar. We zetten doorlopend recent gedigitaliseerd filmmateriaal online, dat is nu zo’n 15% van onze totale collectie. Het kan zijn dat de film die u zoekt binnenkort gedigitaliseerd wordt. Een deel van ons filmmateriaal is uitgesloten van online vertoning vanwege auteursrecht, privacywetgeving of andere redenen. Neem contact op met ons zodat wij kunnen kijken of we deze film toch kunnen leveren.

Het kan zijn dat het bewaren van de film die u zoekt niet tot onze doelstellingen behoort. De collecties van deze AV-archieven bevatten ook filmmateriaal over Groningen.

Dat is niet nodig. Onze collectie staat online, de beschikbare films zijn overal te bekijken op deze website en op groningerarchieven.nl. Delen van de collectie zijn te bekijken op verschillende themasites zoals amateurfilmplatform.nl, oorloginblik.nl etc. U kunt ook in de studiezaal tijdens openingstijden onze collectie online raadplegen.

We vertonen alleen digitale bestanden. De films zelf liggen in een koude opslag waardoor de film optimaal bewaard blijft. Eventueel worden ze er een enkele keer uitgehaald om opnieuw te digitaliseren, bijvoorbeeld omdat er nieuwe technieken beschikbaar zijn gekomen waardoor we op hogere resolutie kunnen scannen.

Ik wil een film bestellen om thuis te bekijken

Op verzoek  zetten wij films voor u op dvd, USB-stick of versturen ze via WeTransfer. Deze films zijn bedoeld om privé (in besloten kring) te bekijken en niet voor gebruik in producties of om op internet (social media) te plaatsen.

De kosten van een film op dvd, USB-stick of via WeTransfer zijn berekend op de duur van de behandeling. Bekijk de tarieven.

U kunt deze film(s) bestellen door het bestelformulier voor privégebruik in te vullen. De bestelling wordt dan opgestuurd met een factuur.

Neem contact op men ons. Wij helpen u graag.

Ik wil filmmateriaal schenken

Zodat het bewaard blijft. Film en video is aan verval onderhevig. Wanneer niet onder ideale omstandigheden bewaard (lage luchtvochtigheid, lage temperatuur, donker, in schone lucht, in stabiel verpakkingsmateriaal), gaat filmmateriaal nog sneller verloren.

Zodat niet alleen ik, maar ook andere geïnteresseerden kunnen genieten van deze prachtige beelden. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Omdat ik zelf het materiaal niet meer kan afspelen.

Dat willen we graag beoordelen. De Groninger Archieven bewaren films gemaakt over Groningen en door Groningers. We willen beelden uit verschillende tijden bewaren voor de toekomst. Dat kan gaan om gebouwen die er niet meer zijn maar ook om alledaagse gebeurtenissen zoals feesten, huwelijken, schoolreisjes of dingen zoals auto’s of in interieurs. Hoe deze eruitzagen en in beeld gebracht werden is de afgelopen decennia sterk veranderd. Deze veranderingen zullen niet stil blijven staan dus ook wat u recent gefilmd heeft, kan over jaren een interessant tijdbeeld opleveren.

Een schenking houdt in dat u de films aan ons overdraagt. Wij dragen na schenking de zorg over deze films. Dat houdt o.a. in dat wij ze zo bewaren dat het verval minimaal is. Ook regelen wij zaken wanneer uw films of fragmenten daaruit worden aangevraagd. U kunt altijd beschikken over een gedigitaliseerde versie van uw films, op dvd of als digitaal bestand, naar wens.

Wanneer u films komt langsbrengen bespreken we de procedure in detail. In het kort:

 • Wij noteren uw gegevens, het aantal films en zoveel mogelijk informatie over de films.
 • De films krijgen een uniek nummer in de collectie
 • De films worden bekeken.
 • Nu we weten wat er op de films te zien is, wordt besloten of de films worden opgenomen in de collectie
 • Er wordt een schenkingsovereenkomst opgesteld met daarin de overdrachtsbepalingen en de unieke nummers van de films en door beide partijen ondertekend
 • De films worden eventueel gerepareerd, gereinigd en globaal beschreven. Ze krijgen een nieuw blik (oude blikken zijn aan verval onderhevig en tasten de film aan)
 • De films worden gedigitaliseerd
 • Na digitalisering gaan worden de films in hun nieuwe blik in de koude opslag geplaatst. Op 7° Celsius stopt het verval en kunnen de films bewaard blijven voor toekomstige generaties
 • U krijgt de gedigitaliseerde versie van uw films terug op dvd of als digitale bestanden, naar wens
 • De films worden met een meer gedetailleerde beschrijving beschikbaar gesteld op de website, dus online vertoond
 • Eventueel sluiten we privacy-gevoelige fragmenten uit van vertoning (denk bijvoorbeeld aan blote kinderen in bad: volkomen normaal wanneer gefilmd voor vertoning in huiselijke kring, maar niet bedoeld voor vertoning aan iedereen)
 • Mogelijk worden uw films of fragmenten daaruit aangevraagd voor vertoning, bijvoorbeeld op regionale televisie. Als u hebt aangegeven hiervan op de hoogte te willen blijven, dan laten wij dit aan u weten. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u ons op de hoogte houdt van wijzigingen in uw contactgegevens.

Beter maakt u een afspraak, dan kan een medewerker gespecialiseerd in filmmateriaal u te woord staan en al uw vragen beantwoorden. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Liever niet. Oude film en video is aan verval onderhevig. Hierdoor beschadigt het (mogelijk onherstelbaar) wanneer het wordt afgespeeld in oude apparatuur. Onze professionele apparatuur wordt regelmatig gereinigd en zo afgesteld dat afspeelschade zoveel mogelijk beperkt blijft.

Eventueel kunnen wij de films komen halen. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Ik wil filmfragmenten bestellen om te gebruiken in mijn productie, voorstelling of project

Dit is meestal maatwerk, neem contact op met ons.

Hoewel wij ernaar streven om zoveel mogelijk materiaal als Open Data aan te bieden, vallen de meeste van onze films daar niet onder vanwege rechten van derden. Het is afhankelijk van de geldende rechten op het betreffende filmmateriaal of en waarvoor het gebruikt kan worden.

We rekenen uitsluitend handelingskosten door voor de aanvraag van materiaal, geen licentiekosten. Kopieer- en handelingskosten zijn € 60,- ex. btw per uur (kan naar drager variëren, minimum per aanvraag € 40,- ex. btw)

Neem contact op men ons. We adviseren u graag. Mocht u een uitgebreid advies wensen, dan kunt u onderzoek laten doen. Kosten voor eerste kwartier onderzoek: € 15,-, Ieder volgend kwartier: € 12,50

Nee, de gebruiker tekent een gebruiksovereenkomst voor het specifieke gebruik, vanwege mogelijk geldende auteurs-, privacy- en andere rechten.

Wij kunnen het beeldmateriaal aanleveren op vrijwel elk gewenst (digitaal) formaat.

Wij kunnen een beperkte hoeveelheid materiaal leveren via een sFTP-server of WeTransfer. Grote hoeveelheden per HD.

Overig

Ja, voor groepen is het mogelijk een rondleiding te boeken. neem contact op met ons.

Nee, wij zijn geen bedrijf en willen/mogen daar ook niet mee concurreren. We verwijzen u graag door naar gespecialiseerde bedrijven.

Bij de afdeling Beeld en geluid werken er drie mensen vast met in totaal 2.5 FTE, een freelancer (0.5 FTE)  en drie vrijwilligers (samen 0.8 FTE).