Gebruiksvoorwaarden

Privacy- en cookieverklaring

Als burger heeft u rechten ten aanzien van het gebruik en bewaring van uw persoonsgegevens. Deze zijn per 25 mei 2018 aangescherpt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Groninger Archieven maken onderscheid in twee soorten persoonsgegevens.

  1. Persoonsgegevens die wij vragen aan de bezoekers van ons gebouw en van onze website en aan mensen met wie wij samenwerken. Hiervan verzamelen wij alleen de noodzakelijke gegevens om de gewenste diensten en producten te kunnen leveren. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, worden ze verwijderd. U mag altijd uw gegevens inzien, laten wijzigen of wissen.
  2. Persoonsgegevens die voorkomen in de archieven die wij bewaren. Deze persoonsgegevens houden we in het archief, er mogen geen persoonsgegevens uitgehaald worden. Dit is in overeenstemming met de Uitvoeringswet AVG.

Alle persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Lees meer in onze uitgebreide privacyverklaring. Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen via privacy@groningerarchieven.nl.

De Groninger Archieven registreren gegevens over het gebruik van de websites en gebruiken daarvoor cookies. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Zo kunnen wij onze websites verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Disclaimer

Aan deze website wordt grote zorg en aandacht besteed. De Groninger Archieven streven ernaar dat alle informatie juist, volledig en actueel is. Het kan echter voorkomen dat dit niet het geval is of dat informatie of diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website en/of externe websites waar wij naar verwijzen.

Auteursrecht

Veel van het getoonde materiaal op deze website is helaas niet vrij van auteursrechten of de Groninger Archieven zijn (mede)rechthebbenden. Dit materiaal kunt u echter wel gebruiken met de juiste bronvermelding. Voor het overige materiaal hebben we ons best gedaan om de rechthebbende(n) van het materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor openbaarmaking op onze website(s). Dat is niet in alle gevallen gelukt. Meent u recht te kunnen doen gelden op een van de getoonde items? Dan horen wij dat graag via filmbank@groningerarchieven.nlDit geldt voor alle vormen van informatie, zoals tekst, afbeeldingen en databases.

Informatie van de website mag worden gereproduceerd, zolang het correct en niet in een misleidende context is. (Overheids)Archieven die volgens het principe van open data worden gepresenteerd, mogen door eenieder vrij gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden. Voor niet-openbare overheidsinformatie, een groot deel van onze afbeeldingen of film- en videomateriaal en voor particuliere archieven en collecties gelden andere regels. Wanneer u vragen heeft, neem dan contact met ons, de Groninger Archieven, op via filmbank@groningerarchieven.nl of kijk bij onze FAQ of u daar antwoorden kunt vinden op uw vragen.