Over ons

Gronings audiovisueel erfgoed

Het GAVA ofwel Stichting Gronings AudioVisueel Archief (1992-2018) is onderdeel geworden van de Groninger Archieven.

Audiovisueel erfgoed

De aandacht van archieven voor bewegend beeldmateriaal en audio is de laatste 30 jaar flink gegroeid. Tegenwoordig is audiovisueel materiaal een belangrijke bron voor onderzoek.

Afdeling Beeld en Geluid van de Groninger Archieven is de basisvoorziening voor het beheer en presentatie van het Groningse audiovisuele erfgoed. De herkomst is heel divers: bedrijfsfilms, oral history, concertregistraties, voorlichtingsfilms, amateurfilms, het wordt allemaal ondergebracht bij ons.  Het is ons doel de collectie doorlopend te presenteren met een zo rijk mogelijke context en een zo hoog mogelijke kwaliteit op filmbankgroningen.nl.

Expertise

De afdeling Beeld en Geluid van de Groninger Archieven fungeert als expertisecentrum voor beheer, bewerking en presentatie van audiovisueel materiaal voor zeer diverse instellingen en organisaties in Groningen. We werken nauw samen met de collega’s van andere afdelingen van de Groninger Archieven en met andere audiovisuele archieven in Nederland. De provincie Groningen wordt landelijk door de Groninger Archieven vertegenwoordigd in de netwerken van audiovisuele archivering, digitalisering en presentatie.

Techniek

We hebben een AV-studio om video en audio vanaf magnetische dragers te digitaliseren, een filmscanner om 8mm, s8 en 16mm te digitaliseren, diverse filmtafels om filmmateriaal op te bekijken, een geconditioneerde filmkluis (luchtvochtigheid ca. 35%, temperatuur 7 graden) en een geconditioneerd depot voor audio- en videomateriaal.

U kunt bij ons terecht met uw film- video of geluidsmateriaal. Als we uw materiaal aannemen dan kunt u rekenen op een digitale kopie. Lees meer over beeldmateriaal schenken.

Ons depot voor film, video en audio materialen

Ons depot voor film, video en audio materialen