Over ons

Gronings audiovisueel erfgoed

De Groninger Archieven bewaren duizenden films, video’s en geluidsopnamen over stad en provincie Groningen en films door Groningers elders gemaakt. Deze beelden zijn terug te vinden op filmbankgroningen.nl.

De collectie

De audiovisuele collectie is heel divers, de oudste film in ons archief stamt uit 1914 en er komt continu nieuw materiaal bij.

We hebben bevrijdingsbeelden uit de Tweede Wereldoorlog, trams en trolleybussen in Groningen, dorpsfilms met bijna alle dorpsbewoners in beeld, bedrijfsfilms met daarin inmiddels verdwenen beroepen, familiefilms met decennia gezinsleven, concertregistraties, protestfilms, voorlichtingsfilms, amateurfilms, uitzendingen van omroepen, verzamelingen van musea, tewaterlatingen en oral history. Het is allemaal in beeld gebracht en ondergebracht bij de Groninger Archieven.

Audiovisueel erfgoed

De aandacht voor historisch bewegend audiovisueel materiaal is de laatste dertig jaar flink gegroeid. Het is een belangrijke bron voor onderzoek. We zijn een ‘levend’ archief: de beelden en audio willen we laten zien, horen én gebruiken. Het materiaal is aan te vragen voor gebruik, zo is het onder meer te zien in TV-uitzendingen, documentaires, kunstuitingen en op publieke vertoningen.

Onze geschiedenis

Het Gronings AudioVisueel Archief (GAVA) werd in 1992 opgericht met als doel het verzamelen, beheren en ter beschikking stellen van film-, video- en audiomateriaal, dat gaat over Groningen of is gemaakt door Groningers.

In 2018 is het GAVA opgegaan in de Groninger Archieven en kreeg de website de naam filmbankgroningen.nl.

Expertise en netwerk

De Groninger Archieven fungeren als expertisecentrum voor beheer, bewerking en presentatie van audiovisueel materiaal voor zeer diverse instellingen en organisaties.

De Groninger Archieven vertegenwoordigen de provincie Groningen in de landelijke netwerken van audiovisuele archivering, digitalisering en presentatie.

Techniek

De audiovisuele collectie van de Groninger Archieven bestaat uit ongeveer 9.500 filmspoelen, 45.000 videobanden en 13.000 geluidsdragers. Deze worden bewaard in twee speciaal geconditioneerde depots, een koud depot voor films en fotonegatieven en een depot voor video- en geluidsbanden. En er is een AV-studio om beeld- en geluidsmateriaal te bekijken, beluisteren en digitaliseren.

Uw films, video’s of cassettebandjes bij ons?

U kunt bij de Groninger Archieven terecht met uw film-, video- of geluidsmateriaal. We hebben filmtafels, vele soorten videospelers, een digitaliseringsstudio en perfect geconditioneerde depots voor het bewaren van beeld- en geluidsmateriaal. Zo blijven de beelden voor de toekomst bewaard. Wanneer wij uw materiaal digitaliseren, dan ontvangt u een digitale kopie.

Meer lezen over beeldmateriaal schenken.

Ons depot voor film-, video- en audiomaterialen

Ons depot voor film-, video- en audiomaterialen