Over ons

Gronings audiovisueel erfgoed

Het GAVA ofwel Stichting Gronings AudioVisueel Archief (1992-2018) is onderdeel geworden van de Groninger Archieven. Afdeling Beeld en Geluid van de Groninger Archieven beheert en presenteert het Groningse audiovisuele erfgoed.

De herkomst van ons audiovisueel materiaal is heel divers: bedrijfsfilms, oral history, concertregistraties, voorlichtingsfilms, amateurfilms, het wordt allemaal ondergebracht bij ons. Het is ons doel de collectie doorlopend te presenteren met een zo rijk mogelijke context en een zo hoog mogelijke kwaliteit. Naast op filmbankgroningen.nl is ons beeldmateriaal ook te vinden via groningerarchieven.nl en poparchiefgroningen.nl.

Poparchief Groningen is ons eigen initiatief, van voormalig Gronings AudioVisueel Archief (GAVA) en de Groninger Archieven i.s.m. Dossier Popmuziek Groningen van Koen van Krimpen. Het AV-materiaal is hier te zien in samenhang met foto’s, flyers, affiches en meer.

Audiovisueel erfgoed

De aandacht van archieven voor bewegend beeldmateriaal en audio is de laatste 30 jaar flink gegroeid. Tegenwoordig is audiovisueel materiaal een belangrijke bron voor onderzoek.

Expertise en netwerk

De afdeling Beeld en Geluid van de Groninger Archieven fungeert als expertisecentrum voor beheer, bewerking en presentatie van audiovisueel materiaal voor zeer diverse instellingen en organisaties in Groningen. We werken nauw samen met collega’s van andere afdelingen van de Groninger Archieven en met een netwerk van audiovisuele archieven in Nederland. Groninger Archieven vertegenwoordigt de provincie Groningen in de landelijke netwerken van audiovisuele archivering, digitalisering en presentatie.

Techniek

We hebben een AV-studio om video en audio vanaf magnetische dragers te digitaliseren, een filmscanner om 8mm, s8 en 16mm te digitaliseren, diverse filmtafels om filmmateriaal op te bekijken, een geconditioneerde filmkluis (luchtvochtigheid ca. 35%, temperatuur 7 graden) en een geconditioneerd depot voor audio- en videomateriaal.

U kunt bij ons terecht met uw film- video of geluidsmateriaal. Als we uw materiaal aannemen dan kunt u rekenen op een digitale kopie. Lees meer over beeldmateriaal schenken.

Ons depot voor film, video en audio materialen

Ons depot voor film, video en audio materialen