Winschoter Stadsjournaal (WSJ)

Winschoter Stadsjournaal

De Winschoter Journaal Film Groep is in 1966 opgericht op intiatief van een Elzo Witter, toen lid van de Filmgroep Oostelijk Groningen (F.O.G.), naar voorbeeld van filmgroep Dubbel8 uit Veendam.
Het doel was om zoveel mogelijk actuele gebeurtenissen met historische waarde in Winschoten vast te leggen op film.

Vanaf 1967 produceren de leden van Het Winschoter Stadsjournaal eerst met hun eigen dubbel 8 camera’s en op eigen kosten journaalfilms. Dankzij inkomsten door subsidies, sponsoring en ticketverkoop voor vertoningen, kunnen er later films en apparatuur voor de club worden aangeschaft. De collectie van het WSJ bestaat behalve uit de eigen journaals ook uit historisch filmmateriaal dat door derden geschonken is.

In 2009 ontvangt het WSJ de 19e Johan Poppenprijs uit handen van burgemeester Zijlstra. Het Winschoter Stadsjournaal gaat gedurende de jaren met de tijd mee en is nog steeds actief met registratie en live doorstralen van evenementen. Ook kunnen Winschoters genieten van vertoningen uit het omvangrijke archief. De titels zijn te vinden op de website.

Het Winschoter Stadsjournaal draagt in 2015 het filmmateriaal over aan de Groninger Archieven en in de toekomst zal vooral het oudere historische materiaal online ontsloten worden.

 

Overdracht collectie: v.l.n.r. Robert Jalink, Peter Jurgens, Jan Witter (WSJ), Harry Romijn en René Duursma (Groninger Archieven)

Overdracht collectie: v.l.n.r. Robert Jalink, Peter Jurgens, Jan Witter (WSJ), Harry Romijn en René Duursma (Groninger Archieven)