Video insluiten

AV4095 Friesland I
J.K. Wiersema, 1957-1960

16mm, kleur, zonder geluid
Video insluiten

AV4095 Friesland I
J.K. Wiersema, 1957-1960

16mm, kleur, zonder geluid

Beelden van diverse boerenbedrijven in Friesland. Aan de orde komen: I.H. Boersma te Hartwerd (koeien), H.J. Bakker te Nijland (hooien), Bootsma, H.S. Wiarda te Nijland. Diverse werkzaamheden met paarden. Bij Eernewoude de Friese meren op. Gebr. de Wal te Wartena: het laden van hooi op een schuit. Het vervoeren van een paard en landbouwtuig per schuit. St. Anna-Parochie: M. Jukema, een aardappelteler. Het handmatig poten van aardappelen. Bij A.R. Rienks te Firdgum: het poten van aardappelen middels een landbouwwerktuig met paard. Bij E.K. Bos te Warffum: het bespuiten van gewassen met behulp van paardekracht. Terug bij Jukema: het handmatig rooien van aardappelen en het inhalen per paard en wagen.

70 fragmenten uit AV4095