Video insluiten

AV4085 Evangelie en Wereld. Het werk van de Bijbelkiosk Vereniging
Fokko Haan, A.M. Schuttinga, F. Haan, ds. Van Petigem, 1949

16mm, zwartwit, zonder geluid
Video insluiten

AV4085 Evangelie en Wereld. Het werk van de Bijbelkiosk Vereniging
Fokko Haan, A.M. Schuttinga, F. Haan, ds. Van Petigem, 1949

16mm, zwartwit, zonder geluid

Driedelige wervingsfilm van de in 1928 opgerichte B.K.V. (Bijbel Kiosk Vereniging) waarin het evangelisatiewerk van de vereniging wordt verbeeld. De film, die zich deels in Groningen afspeelt, vertelt het verhaal van de kerkelijke familie Mertens en de buitenkerkelijke familie Woudstra. De heren Mertens en Woudstra zijn collega’s. De familie Mertens krijgt bezoek van dhr Schuttinga van de B.K.V. die dhr Mertens er tevergeefs van probeert te overtuigen dat hij het evangelie meer moet uitdragen in de wereld. Terwijl de familie Mertens de zondag in de kerk doorbrengt gaat de familie Woudstra naar het vliegveld en de kermis. Ook op de kermis is de B.K.V. actief met het verspreiden van folders. Op vakantie in Norg komt dhr Mertens opnieuw in aanraking met de B.K.V. en krijgt hij te zien hoe de B.K.V. evangelisatiewerk verricht onder kinderen in de bossen bij Norg. De familie Woudstra ontspant bij het Paterswoldse meer. Als zoon Jan het dagblad “De Waarheid” wil kopen komt hij terecht bij een kiosk van de B.K.V. waar een vrouw hem in contact brengt met de waarheid zoals deze wordt gezien door het B.K.V. en Jan krijgt een folder toegestopt. Tijdens een gezamenlijke zeiltocht van de kinderen Mertens en Woudstra ontstaat een gesprek over geloof en kerk en worden de zeilers geattendeerd op een openlucht bijeenkomst van de B.K.V.. Tijdens deze openluchtbijeenkomst spreekt Jan de dominee. Als de familie Woudstra de familie Mertens thuis bezoekt komt het gesprek op de B.K.V.. Dhr Woudstra toont zijn interesse voor het geloof en dhr Mertens nodigt hem uit mee te gaan naar een kerkdienst. Jan vertelt van zijn gesprek met de dominee. Als de gasten weg zijn laat dhr Mertens dhr Schuttinga van het B.K.V. komen en hij laat hem weten het B.K.V. te willen steunen. Tenslotte gaan de families Woudstra en Mertens gezamenlijk naar de kerk en gaat dhr Mertens lectuur verspreiden voor de B.K.V..

154 fragmenten uit AV4085