Video insluiten

AV2534 New York, sleepboot
Everhard Botje, 1954

8mm, kleur en zwartwit, zonder geluid
Video insluiten

AV2534 New York, sleepboot
Everhard Botje, 1954

8mm, kleur en zwartwit, zonder geluid

Havenbeelden van New York, daarna luchtopnamen van Amerikaans grondgebied. Aansluitend beelden van gebeurtenissen met betrekking tot een klein model motorsleepboot: bouw en tewaterlating in Groningen bij scheepsbouwbedrijf Botje-Ensing en Co, trekproeven in haven Delfzijl en technische proefvaart op de Waddenzee.

11 fragmenten uit AV2534

Fragment 11 van 11 - AV253400:06:47:00 - 00:14:38:00

Op de werf aan het Hoendiep in Groningen staan twee kleinere schepen op stapel, op één ervan zijn arbeiders (in overalls) aan het werk; Everhard Botje (in net pak) komt aanlopen…

Op de werf aan het Hoendiep in Groningen staan twee kleinere schepen op stapel, op één ervan zijn arbeiders (in overalls) aan het werk; Everhard Botje (in net pak) komt aanlopen, gevolgd door een idem gekleed ander lid van directie of kantoorpersoneel; blik op het Hoendiep, op voorgrond sleper "Liberté" met aan de lijn wapperend wasgoed, op achtergrond steekt toren Aa-kerk boven de huizen uit; aan de overkant van het water verzamelen zich achter het kadehek steeds meer belangstellenden, inclusief bewoners van huizen op hun balkons ed; casco wordt te water gelaten, gadegeslagen door directie en arbeiders scheepswerf. Delfzijl: in de haven ligt de afgebouwde sleepboot afgemeerd aan de kade; D.H. Botje sr. gaat de stuurhut binnen; twee arbeiders kijken door geopend dekluik in het ruim; diverse beelden van de haven, onder meer skyline met gebouwen, windmolen, haveninstallaties en kerkgebouw; Botje sr. onderhoudt zich met dekpersoneel; matroos ordent sleeptros op het achterdek; de wijzer van de trekkrachtmeter in een strak gespannen sleepkabel slaat uit. Tijdens het uitvaren naar de Waddenzee worden een baggermolen en een groot plezierjacht gepasseerd; enkele arbeiders poseren aan dek; fluorescerende hekgolf; eenmaal op de Waddenzee vaart de sleepboot "Zeearend" op korte afstand voorbij. Op de terugreis: een arbeider inspecteert - hangend over de railing - de vorm van de boeggolf; aan dek gaat tussen het dekpersoneel een jeneverfles rond; diverse beelden van hek- en boeggolf; stuurman aan het stuurwiel in de stuurhut; bij terugkomst in de haven van Delfzijl wordt het schip - al varende - gefilmd vanaf de wal, vanaf het achterschip wuiven opvarenden naar de camera; diverse beelden van de sleepboot heen en weer varend in open water (Waddenzee?)