Video insluiten

AV1734 Helpende Handen
L.J. Torringa, 1955-1956

8mm, zonder geluid
Video insluiten

AV1734 Helpende Handen
L.J. Torringa, 1955-1956

8mm, zonder geluid

Een film gemaakt met als doel fondswerving voor de nieuwbouw van het te klein geworden oude Diaconessenhuis, een ziekenhuis in de stad Groningen op protestants-christelijke grondslag. Het hele proces van opname en verzorging in het ziekenhuis wordt nagespeeld. Een dorpsdokter (uit Baflo?/Sauwerd?) stelt de diagnose dat één van zijn patiëntes naar het ziekenhuis moet; de opname van de patiënte, haar operatie en verzorging en de nazorg komen aan de orde. Ook dependances van het ziekenhuis worden in beeld gebracht, oa de kraamkliniek Huize Tavenier. Op 15 mei 1956 valt het besluit om een nieuw ziekenhuis te bouwen.

110 fragmenten uit AV1734