AV14448 Wad en Land
A.C.F.O., 1955

16mm, zwartwit, zonder geluid
Lengte: 00:23:49:00

AV14448 Wad en Land
A.C.F.O., 1955

16mm, zwartwit, zonder geluid
Lengte: 00:23:49:00

Filmisch verslag van "Wad en Land", een tentoonstelling te Baflo, 23 juni - 2 juli 1955. Centraal thema van de expositie - ingericht in de hallen van het Pootaardappel- en Zaaizaadverkoopbureau (PVZB) - is niet handel en/of commercie maar voorlichting tav landaanwinning en inpoldering in het noordelijk Waddengebied. De film begint met beelden van een excursie voor de pers onder leiding van de burgemeester van Warffum naar de gemechaniseerde landaanwinningswerkzaamheden - buitendijks - in de Lauwerspolder bij Usquert; daarna wordt aandacht besteed aan plaatsen, gebouwen en andere bezienswaardigheden en/of aandacht vragende actuele zaken op het Hoge Land; daarna kort aandacht voor de manier waarop bezoekers van elders naar de tentoonstelling toe reizen met openbaar vervoer of privé-auto; het laatste deel van de film besteedt aandacht aan de ceremoniële opening van de expositie.

51 fragmenten uit AV14448