Video insluiten

AV1322 Meer mogelijkheden in modern Groningen
N.V. Filmfabriek Profilti, 1962

16mm, kleur, met geluid
Video insluiten

AV1322 Meer mogelijkheden in modern Groningen
N.V. Filmfabriek Profilti, 1962

16mm, kleur, met geluid

Promotiefilm over de provincie en stad Groningen. Aan de orde komen onder meer de landbouw, de agrarische industrie (oa strokarton), div andere vormen van industriële activiteit (oa scheepsbouw, confectieindustrie en baksteenfabricage), de stad Groningen (oa winkelbestand en uitgaansleven), de infrastructuur en het onderwijs.

53 fragmenten uit AV1322