AV1230 Kerstverlichting en carnaval
T.J. van Dijk, 1970-1980

Super 8, kleur, zonder geluid
Lengte: 00:26:41:00

AV1230 Kerstverlichting en carnaval
T.J. van Dijk, 1970-1980

Super 8, kleur, zonder geluid
Lengte: 00:26:41:00

Feestverlichting in de stad Groningen n.a.v. Kerstmis, verder carnavalsoptocht.

30 fragmenten uit AV1230