Video insluiten

AV0909 Landbouw in de Marne, in vier jaargetijden
P.J. Plantinga, T. Allersma, J.H. Zijlma & Bestuur van de Vereeniging ter bevordering van de Landbouw en Nijverheid te Leens, 1939-1941

16mm, zwartwit, met geluid
Video insluiten

AV0909 Landbouw in de Marne, in vier jaargetijden
P.J. Plantinga, T. Allersma, J.H. Zijlma & Bestuur van de Vereeniging ter bevordering van de Landbouw en Nijverheid te Leens, 1939-1941

16mm, zwartwit, met geluid

Film over landbouwactiviteiten in het Marnegebied in het jaar 1940 gedurende de vier jaargetijden.
In de lente: onder meer het inzaaien, het poten, het weiden van vee en pluimvee. In de voorzomer onkruidbestrijding en hooien. Verder beelden van het werkkamp in de Julianapolder.
In de zomer: onder meer het oogsten van vlas en graan, het intakelen in de boerderij, een kijkje op een veredelingsbedrijf.
Nazomer: de Boerenleenbank te Leens, grondbewerking na de oogst.
Herfst; tentoonstelling van zaaigranen, ploegen en zaaien, draineerbuizen aanleggen en bemaling.
Winter: schaatsen, cursuswerk, vlas repelen, jubileumviering van de Boerenbond, stieren en paardenkeuring.
Tenslotte nog enkele bedrijven: kwekerij, ruitermakerij, garnalenverwerking, rietdekken en de bus van de Marnedienst.

198 fragmenten uit AV0909