AV0905 Marne ’66, flitsen uit het dagelijks leven in noord-west Groningen
Wim Faber, 1966

8mm, kleur, met geluid
Lengte: 00:37:51:00

AV0905 Marne ’66, flitsen uit het dagelijks leven in noord-west Groningen
Wim Faber, 1966

8mm, kleur, met geluid
Lengte: 00:37:51:00

Door Wim Faber geproduceerde voorlichtings- / promotiefilm uit 1965 over het leven in de Marne gemaakt ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de vereniging ter bevordering van landbouw en nijverheid 'Nieverhaid'. Aan de orde komen: diverse beelden van het bewerken van akkers (oa poten, zaaien, bemesten, eggen etc) zowel met paardentractie als gemechaniseerd. Daarnaast opnamen van het gemaal "De Waterwolf" in Electra; ruilverkavelingswerkzaamheden; plannen en werkzaamheden t.b.v. de afsluiting van de Lauwerszee; de haven van Zoutkamp met vissersboten en het PZVB gebouw; de dorpen Roodehaan en Warfhuizen; borg Verhildersum; de graanoogst; een boerin die bloemen plukt en thuis schikt op een vaas (interieur boerenwoning); een ventende melkboer en bakker; een vrouw aan de was bij een wasmachine; graanverwerkingsbedrijf Luursema in Hornhuizen; de Korenbeurs in de stad Groningen; Leens; een landbouwmechanisatiebedrijf; de suikerbietenoogst; kinderen die een lampion maken van een suikerbiet ter gelegenheid van Sint Maarten; tuinbouw in kassen; het opschonen van sloten; spruiten oogsten; de selectie van pootaardappelen en tenslotte schoolkinderen op de fiets.

39 fragmenten uit AV0905