Video insluiten

AV0781 Ommelanderwijk
Eltjo Huizinga, 1938

8mm, zwartwit, zonder geluid
Video insluiten

AV0781 Ommelanderwijk
Eltjo Huizinga, 1938

8mm, zwartwit, zonder geluid

Ommelanderwijk,vlakbij Veendam gelegen, in 1938; Dorpsbeelden met schoolkinderen, de brug en vaart, huizen en straten van de wijk. Strokartonfabriek ‘de Phoenix’, de kerk en de Ommelander school, waar Linze Dijkstra in zijn handkar eten naar toe brengt. De smid beslaat een paard, oogstwerkzaamheden: aardappels rooien deels handmatig, het zichten en opladen van koren. Een volksfeest met ringsteken en kermis. De kleuterschool, de molen en de school met de Bijbel. Tenslotte arbeiders werkzaam via de werkverschaffing.

50 fragmenten uit AV0781