AV0762 Herlevend verleden met geluid
Paul T. Moolenaar, 1964-1965

8mm, zwartwit, met geluid
Lengte: 00:10:45:00

AV0762 Herlevend verleden met geluid
Paul T. Moolenaar, 1964-1965

8mm, zwartwit, met geluid
Lengte: 00:10:45:00

Reconstructie van de stad Groningen van de laat 19de eeuw adhv historische foto's. Dan telkens de vergelijking met dezelfde situatie / locatie in 1965.

25 fragmenten uit AV0762