Video insluiten

AV0696 Stad Groningen rondom invoering VCP
Tjerk Bekius, 1972-1973

Super 8, kleur, zonder geluid
Video insluiten

AV0696 Stad Groningen rondom invoering VCP
Tjerk Bekius, 1972-1973

Super 8, kleur, zonder geluid

Impressies van het centrum van de stad Groningen vlak voordat het VCP (verkeerscirculatieplan) wordt ingevoerd. Druk autoverkeer op Grote Markt en veel geparkeerde auto’s bij de A-kerk en op de Vismarkt. De Herestraat is al voetgangersgebied, maar nog aanwezige stoplichten wijzen erop dat dit nog niet lang het geval is. Verder onder meer de situatie in de Boteringestraat, Oosterstraat, Folkingestraat, Ebbingestraat, Turfsingel en de Ossenmarkt. Buiten het centrum onder meer de aanleg van de rondweg rondom Groningen, de bouw van het Martinihalcomplex, de Hortus in Haren en zwembad ‘De Papiermolen’. Verder het hoofdstation in Groningen, treinverkeer van en naar het station. De toren van de verkeersleiding vlakbij het Herewegviaduct. De bemande spoorwegovergang bij tabaksfabriek Niemeyer aan de Paterswoldseweg. Tenslotte meer recente opnamen van het stationsgebied.

100 fragmenten uit AV0696