Video insluiten

AV0471 Een afscheid per aanslag. Versie zonder geluid
W. Lerk, 1964

8mm, zwartwit, met geluid
Video insluiten

AV0471 Een afscheid per aanslag. Versie zonder geluid
W. Lerk, 1964

8mm, zwartwit, met geluid

Verslag over de werkwijze van de inspectie van belastingen, afdeling inkomstenbelasting, in de stad Groningen eind 1964. De belastingdienst is gevestigd aan de Dr. Hofstede de Grootkade. Aandacht voor het verzenden van aangiftebiljetten en de controle van de teruggestuurde ingevulde biljetten. De controle geschiedt “grondig” of “globaal”. Daarna het uitrekenen en uittypen van de aanslagbiljetten of de beschikkingen tot teruggave.

28 fragmenten uit AV0471