AV0448 Door allen voor allen
W. Smith, T. van Maanen, 1957

16mm, zwartwit, met geluid
Lengte: 00:25:18:00

AV0448 Door allen voor allen
W. Smith, T. van Maanen, 1957

16mm, zwartwit, met geluid
Lengte: 00:25:18:00

Propagandafilm gemaakt voor het Groene Kruis Groningen. Een aspirant lid van het Groene Kruis brengt een bezoek aan een echtpaar, beiden kaderleden van het Groene Kruis. De man wordt gespeeld door Koos Kerstholt, de vrouw door mevrouw Bekenkamp. Het echtpaar legt uitvoerig uit wat het Groene Kruis allemaal doet: de niet aflatende strijd tegen tuberculose met massaonderzoeken in het Groene Kruisgebouw aan de Gorechtkade te Groningen en huisbezoeken van wijkverpleegsters aan patienten. Bestrijding van reuma en sociale begeleiding van reuma-patienten. Veel doet het Groene Kruis ook aan kinderzorg. Tenslotte een oproep aan iedereen om geld te geven ter ondersteuning van het werk van het Groene Kruis onder het motto "door allen voor allen"

64 fragmenten uit AV0448