AV0448 Door allen voor allen
W. Smith, T. van Maanen, 1957

16mm, zwartwit, met geluid
Lengte: 00:25:18:00

AV0448 Door allen voor allen
W. Smith, T. van Maanen, 1957

16mm, zwartwit, met geluid
Lengte: 00:25:18:00

Propagandafilm gemaakt voor Groene Kruis Groningen. Aspirant-Groene Kruislid brengt bezoek aan echtpaar, beiden kaderleden van Groene Kruis. Man is rol van Koos Kerstholt, vrouw is mw. Bekenkamp. Ze leggen werk Groene Kruis uit: Tuberculosepreventie; met massaonderzoeken in Groene Kruisgebouw aan Gorechtkade te Groningen en huisbezoeken van wijkverpleegsters aan patienten. Bestrijding reuma en sociale begeleiding reuma-patienten. Kinderzorg. Dit alles onder het motto "door allen voor allen".

64 fragmenten uit AV0448