AV0447 Het districtsconsultatiebureau tuberculosebestrijding
C.R. Tiddens, 1948

16mm, zwartwit, zonder geluid
Lengte: 00:26:59:00

AV0447 Het districtsconsultatiebureau tuberculosebestrijding
C.R. Tiddens, 1948

16mm, zwartwit, zonder geluid
Lengte: 00:26:59:00

Het Groene Kruis is in Groningen ook actief op het gebied van de tuberculosebestrijding. Het consultatiebureau aan de Gorechtkade te Groningen bestaat sinds 1937. De film volgt de patient Ubbo. Eerste vindt de opsporing en constatering van de ziekte plaats. Daarna verblijft Ubbo in het sanatorium - vermoedelijk Beatrixoord te Appelscha -. Eenmaal genezen blijft Ubbo onder controle staan van het consultatiebureau. Verder doet het consultatiebureau aan thuiszorg en verricht met behulp van schermfotografie massaonderzoek om de ziekte zo vroeg mogelijk op te sporen.

97 fragmenten uit AV0447