AV0322 Het zout der aarde
F. Vonk, H. Janssen, 1960-1970

16mm, met geluid
Lengte: 00:19:51:00

AV0322 Het zout der aarde
F. Vonk, H. Janssen, 1960-1970

16mm, met geluid
Lengte: 00:19:51:00

Een bedrijfsfilm over de Koninklijke Nederlandse Sodafabriek (KNS) te Delfzijl. Vooral aandacht voor de productieprocessen.

65 fragmenten uit AV0322