Video insluiten

AV0316 Sportflitsen – Gymnastiekfilm V&K
Menno Bus, 1947

8mm, zwartwit, zonder geluid
Video insluiten

AV0316 Sportflitsen – Gymnastiekfilm V&K
Menno Bus, 1947

8mm, zwartwit, zonder geluid

Diverse beelden van sportactiviteiten op het gebied van turnen en gymnastiek met als rode draad de in 1904 opgerichte gymnastiek- en handbalvereniging Vlugheid en Kracht. Aan de orde komen: een turnbetoging in Appingedam op 15 mei 1947; het Bondsfeest van de KNCGV (Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond) op 26 mei 1947 op het sportterrein in het Oosterpark (met beelden van het Treslinghuis); 6 juli 1947 (gymnastiek)dag der Jeugd op het sportterrein in het Oosterpark; de ASB (Arbeiders Sport Bond) wandelt de avondvierdaagse in Groningen; turndemonstratie van keurkorps turnkring Groningen te Peize op 7 september 1947; een feestelijke optocht met o.a. praalwagens, muziekcorpsen en turn- / gymnastiekverenigingen door Groningen (o.a. langs de Veemarkt) tgv het (regionale) Bondsfeest van de KNCGV in 1948 en een massale uitvoering in het Stadspark op het terrein van de draf- en renbaan; demonstraties van Vlugheid & Kracht op het terrein van de draf- en renbaan in het Stadspark en op het sportterrein in het Oosterpark (turnen, gymnastiek, handbal); onderlinge wedstrijden van Vlugheid en Kracht (atletiek); tenslotte een impressie van een veteranenreünie (o.a. met Vlugheid en Kracht) te Grouw (met boottocht).

118 fragmenten uit AV0316