Video insluiten

AV0108 Suikerproductie
J.C. Vierbergen, 1962

16mm, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0108 Suikerproductie
J.C. Vierbergen, 1962

16mm, kleur, met geluid

Film over verschillende fasen in suikerproductie: aanvoer van suikerbieten per schip en vrachtauto, onderzoek in laboratorium, productieproces in suikerfabriek en bietenteelt op akkers

60 fragmenten uit AV0108