Video insluiten

AV0076 De Suikerbiet. Deel 1 1948-1953

16mm, kleur, zonder geluid
Video insluiten

AV0076 De Suikerbiet. Deel 1
, 1948-1953

16mm, kleur, zonder geluid

Deel 1 van een meerdelige voorlichtingsfilm over het zaaien, bemesten en verzorgen van suikerbieten. Doel is voorlichtingsmateriaal m.b.t problemen als verdroging, schietervorming en diverse plantenziektes. Vervolgens het oogsten van de suikerbieten met demonstraties van verschillende oogstmachines. De bietenteelt, oogst en verwerking van suikerbieten.

117 fragmenten uit AV0076