Mondriaan 2003-2006

Conservering van film, video en audio

Het Mondriaan project is het tot dan toe grootste conserveringsproject van het GAVA, en is mede mogelijk gemaakt door het Scholtens fonds, het VSB fonds en de Mondriaan Stichting.

Met 2006 als deadline moesten we van het historisch AV-materiaal uit Groningen 74 uur film, 1084 uur video en 1347 uur audio geconserveerd hebben. Stichting GAVA voerde dit project uit namens alle erfgoedinstellingen in de provincie Groningen, in opdracht van de Mondriaan Stichting.

De meeste audioconservering werd gedaan voor RTV Noord. Zij hebben een audioarchief dat dateert van 1947. Deze oorspronkelijk opnames uit deze vroege periode werden opgenomen op schellakplaat. Door de toewijding van oud archivaris Willem Beetstra is het meeste hiervan bewaard gebleven en overgezet op audiotapes. Maar ook deze drager heeft niet het eeuwige leven de projectmedewerkers van het GAVA hebben dit materiaal alsnog veilig gesteld door het te conserveren op een digitaal formaat.

Conservering

De Stad Groningen deel II, still (AV7587)
Magazijn de Hoge C, het eerste kunstprogramma van OOG TV met Jac. d'Ancona als presentator, in 1984
Vrouwen in mannenberoepen? still uit een U-Matic video, geconserveerd dankzij Mondriaan
Dries Hendriks, een van de GSF filmmakers bij zijn collectie. Veel van zijn werk is nu geconserveerd
De Stad Groningen deel II, still (AV7587)

Het Mondriaan project, dat niet tot stand was gekomen zonder de steun van het VSB fonds en het Scholtens fonds, was een van de eerste projecten waarbij er ook aandacht was voor conservering van video. Het bleek nl. dat video veel kwetsbaarder was dan film. Een groot deel van de fondsen ging dan ook naar de conservering oftewel digitalisering van video.

Video

Groningen kent een rijke videotraditie. De USVA is een vormingscentrum voor studenten van de RUG en filmt vanaf begin jaren 1980 op video. De poppodia VERA en SIMPLON hebben vanaf midden jaren 1980 tot 1996 veel van hun conerten op video vastgelegd.

Ook RTV Noord (regionale omroep voor de provincie Groningen) vanaf 1995 en OOGTV (stadsomroep Groningen) vanaf 1982 en produktiebedrijf JBF vanaf 1983 hebben stad en provincie op video gezet. Analoge video is kwetsbaar en dankzij dit Mondriaan project heeft het GAVA een belangrijke selectie geconserveerd en gearchiveerd.