Blog

Misdaad en straf

geschreven door R.Duursma op

Hulpverlening aan jonge delinquenten

Op 10 februari 2013 was de tweede alevering van de talkshow Stand van Stad van het Groninger Forum en Platform Gras in zaal 2 van ForumImages. De Groninger Archieven en GAVA zijn uitgenodigd om kort een aantal foto’s of filmfragmenten toe te lichten in een vooraf gekozen thema. Deze keer was het de beurt aan collectiebeheerder René Duursma om commentaar bij een montage van 2 films uit onze collectie.

Het ging om AV0883, een duidelijke promotiefilm van Pro Juventute, een vereniging die tot doel had jeugdig delinquenten het rechte pad op te krijgen. Ze hadden o.a. een observatiehuis aan de van Heemskerckstraat in Groningen, waar jongeren een tijdje werden geobserveerd voordat ze voor de kinderrechter kwamen. Deze film is gemaakt door C.R. Tiddens, zelf leraar en een van de bekendere amateurfilmers in Groningen in die tijd.

Aa-Borg/van Heemskerckstraat (ca. 1950)

De andere film was ‘The Edge” (AV0624), deze film uit 1985 heeft Engels commentaar (van Harry Niehof), omdat de film gemaakt is in het kader van The international youth year. De film gaat over Evert en Jan, 17 jaar oud, die eigenlijk al opgegeven zijn door de autoriteiten. De hulpverlening begeeft zich in een grijs gebied zoals zal blijken. Deskundigen zijn het er onderling niet over eens wat de beste methode is om deze jongeren verder te helpen. Gemaakt door de voorlopers van JBF, Jansen, Bakker en Faber.

The Edge (1985)

Beide films lijken nu alweer erg gedateerd, maar wat wel blijkt is dat zwaar straffen Nederlanders niet erg in het bloed zit. Er is tegenwoordig wel een roep om zwaardere straffen, en met name ernstige geweldsdelicten worden ook wel steeds zwaarder bestraft, maar als het gaat om jongeren die een misstap begaan is het gangbare beleid nog steeds heropvoeden, in een lange Nederlands humanistische traditie, zoals toch ook blijkt uit deze films.