Blog

Mijn band met Oranje

geschreven door arno@hoog.ma op

Oranje Boven

Van 15 tot en met 26 april trokken acteur Theo de Groot en muzikant Remko Wind langs verzorgingshuizen in Groningen en Haren met een eenmalige voorstelling genaamd Oranje Boven. Het GAVA heeft hiervoor een film gemonteerd met Oranjebezoeken en diverse koninklijke vieringen tussen 1937 en 1990. Daarop was onder andere te zien hoe in 1938 de Vismarkt was omgetoverd tot een park met een fontein in het kader van het 40-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina. Deze “Mijn band met Oranje” tour kwam tot stand op initiatief van het Groninger Forum en werd goed ontvangen.

Still uit AV2275, maker JK Wiersema

Still uit AV2275, maker JK Wiersema

Explicateur

Theo de Groot nam de rol aan van explicateur, zoals indertijd gewoon was bij films zonder geluid. Hij vertelde van alles over wat er op de film te zien was en hij vroeg af en toe aan de bewoners om herinneringen aan de diverse koninginnen op te halen. Zo waren er mensen die de troonswisseling in 1948 hadden meegemaakt en zich de feestelijkheden nog goed konden herinneren. Juliana werd beschreven als liefdevolle vrouw. Er waren kritische geluiden te horen, al gingen deze meestal met een lach gepaard. De meerderheid leek het volle vertrouwen in Willem Alexander te hebben. De filmbeelden werkten fantastisch als hulpmiddel om herinneringen op te wekken.

Het plezier in het zingen was wel het meest opvallend. Onder begeleiding van Remko Wind op piano werden het Wilhelmus en Oranje Boven uit volle borst meegezongen. Remko had daarnaast een aantal hem voorheen onbekende liederen ingestudeerd en deze werden tot zijn verbazing ook uit volle borst meegezongen door de bewoners. Veel mensen bleken nog regelmatig te zingen in zangclubjes en dat was te merken. Zie hieronder de aflevering van het OOG TV programma Forumcafé met daarin uitleg en een verslag van zo’n bezoek aan een verzorgingshuis.

Filmbeelden

De filmfragmenten kwamen uit de collectie van het GAVA. De film Oranje Boven begon met het huwelijk van Juliana en Bernhard, tussendoor kwam o.a. een optocht van volledig in het oranje gestoken kleuters uit Helpman aan bod evenals een defilé voor Paleis Soestdijk. De film eindigt met het bezoek van Koningin Beatrix aan Haren in 1990 (OOG TV). De beelden zijn allemaal op te vragen via de website van het GAVA. In totaal hebben meer dan 400 bewoners en begeleiders de voorstelling kunnen zien. Heeft u ook video’s of films met daarop een verlsag van een Oranjeviering of bezoek, dan zijn wij daarin geïnteresseerd.

door Sebastiaan Vos

De gebruikte montage van Oranjebeelden door de jaren heen