Video insluiten

AV7988 Toren Noord
Paul Bloemers, 1975-1976

Super 8, kleur, met geluid
Video insluiten

AV7988 Toren Noord
Paul Bloemers, 1975-1976

Super 8, kleur, met geluid

Aan de orde komt onder meer: het plan van onderzoeker Pek van Andel om de watertoren aan de Noorderbinnensingel in de stad Groningen een duurzame woonbestemming te geven; de mogelijkheden van zonnewarmte en zonneenergie; het idee van een prijsvraag voor een nieuwe bestemming van de Toren Noord, waarmee uiteindelijk de gemeente Rotterdam met een eigen watertoren aan de haal gaat; een directielid van het Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen die spreekt over de vermeende slechte bouwkundige staat van het gebouw en die geen toekomst voor de toren ziet; van wethouder Max van den Berg die de watertoren juist niet wil afbreken, maar zelf geen mogelijkheden ziet zich voor het behoud van de toren in te zetten; Van Andel die de gemeente Groningen bekritiseert en voorziet dat men spijt gaat krijgen van een mogelijke sloop van de toren.
Verder met beelden van diverse watertorens in Nederland en de luchtwachttoren (of BB-toren) in Warfhuizen.