Video insluiten

AV5249 Vijf-vier-acht
C.F. Mellink, 1985

Super 8, kleur, met geluid
Video insluiten

AV5249 Vijf-vier-acht
C.F. Mellink, 1985

Super 8, kleur, met geluid

Brandweer Zoutkamp rukt uit. Nagespeelde actie van de brandweer van Zoutkamp. Fre de Boer (onderbevelvoerder), Gerard van der Meulen (aanvalsploeg nummer 1), Wim Visser (bevelvoerder), Gert Mertens (waterploeg nummer 3), Kersie Abbas (aanvalsploeg nummer 2), Hans Abbas (aanvalsploeg nummer 4), Jan Oostindier (pompbediende); allemaal rennen, fietsen en rijden ze naar de brandweerkazerne. Ze kleden zich om en haasten zich per brandweerauto met nummer 548 naar de brand in de kleuterschool aan de verbindingsweg in Zoutkamp. Onderweg praten de mannen over wat ze aan het doen waren totdat ze opgeroepen werden. Op de brandweerauto staat een wapen met de namen: Leens Ulrum Kloosterburen. De brandweerlieden sluiten de pompen op het water aan, horen dat er iemand nog binnen is en dan gaan er twee met zuurstofmaskers op naar binnen terwijl de anderen de brand blussen. Er wordt een oudere mevrouw naar buiten gebracht wanneer de brand meester is verklaard. Een ambulance wordt opgeroepen en deze is snel ter plaatse om de vrouw te verzorgen en naar een ziekenhuis te brengen. Aan het einde van de film legt een voice-over uit dat de brandweer ook kan worden ingezet bij calamiteiten op plezierboten of olietankers. Het formulier met info over deze brand wordt ingevuld door de bevelvoerder W. Visser.