AV5105 Dorpsfilm Blijham
J.W.L. Adolfs, 1953

8mm, zwartwit, zonder geluid
Lengte: 00:44:50:00

AV5105 Dorpsfilm Blijham
J.W.L. Adolfs, 1953

8mm, zwartwit, zonder geluid
Lengte: 00:44:50:00

Dorpsfilm over Blijham. Aan de orde komen onder andere het gemeentehuis met ambtenaren aan het werk; een jachtpartij; de tennisclub; diverse poserende dorpsbewoners in hun woon- en werkomgeving; de plaatselijke middenstand; straatbeelden en gebouwen; het openluchtbad; petroleumverkoop op straat ("de Automaat"); het boerenleven (onder andere dorsen en hooien); de lagere school (onder andere spelende en poserende kinderen op het schoolplein); een bijeenkomst van (plattelands)vrouwen; het gemeentelijk sportveld (met voetbal); het consultatiebureau; EHBO; de plaatselijke brandweer in actie; het verenigingsleven (duivensport, gymnastiekvereniging); tenslotte een optocht met de plaatselijke muziekvereniging en enkele (sport)clubs en verenigingen.

63 fragmenten uit AV5105