Video insluiten

AV4246 Golden Raand
A.J. (Dries) Hendriks, 1986

16mm, kleur, met geluid
Video insluiten

AV4246 Golden Raand
A.J. (Dries) Hendriks, 1986

16mm, kleur, met geluid

Filmische rondreis door Groningen-stad en vier Groningse gewesten: Oldambt, Fivelingo, Hunsingo en Westerkwartier. Van elk gebied worden beelden getoond van kenmerkende woonhuizen, molens, kerken, borgen en dergelijke. Filmmaker Hendriks geeft zelf – als voiceover – verklarend commentaar met bouwtechnische, bouwkundige, architectonische en historische details bij de getoonde objecten, eea tegen een achtergrond van muziek.

7 fragmenten uit AV4246

Fragment 4 van 7 - AV424600:03:01:00 - 00:11:19:00

…; straatshots; café "Hammingh"; div. beelden middeleeuwse kerk: exterieur, zadeldaktoren, interieur met preekstoel en orgelfront. Noordhorn: straatshot; 19e eeuwse molen "De Fo…

Bezienswaardigheden in het Westerkwartier. Op een topografische kaart van de provincie Groningen wordt de locatie van gewest Westerkwartier aangegeven. Aduard: straatshot; ext. 16e eeuws woonhuis Hofstraat 61 (=voormalige pastorie). Feerwerd: molen "Joeswer" uit 1855; silhouet van Feerwerd in het Groningse landschap; kop-hals-rompboerderij idem in landschap. Saaksum: plaatsnaambord aan de kant van de rijweg; silhouet - in het landschap - van de wierde Fransum; exterieur 13e eeuwse NH-kerk in Fransum. Ezinge: Allersmaborg met duiventil; silhouet wierde Ezinge in het landschap; exterieur 14e eeuwse kerk met losstaande zadeldaktoren. Oostum: silhouet Oostum in het landschap; exterieur 13e eeuwse Romaanse kerk met zadeldaktoren. Garnwerd: 19e eeuwse korenmolen "De Meeuw"; straatshots; café "Hammingh"; div. beelden middeleeuwse kerk: exterieur, zadeldaktoren, interieur met preekstoel en orgelfront. Noordhorn: straatshot; 19e eeuwse molen "De Fortuna". Zuidhorn: exterieur "'t Schathuus" (=overblijfsel Hankemaborg)". Oldekerk: klokkenstoel in de open lucht. Den Ham: exterieur Piloersemaborg + gevelsteen met namen van vroegere bewoners. Oldehove: silhouet Oldehove in het landschap; 19e eeuwse molen "Aeolus", molenaar poseert bij de ingang waarop de naam "Aeoles"; molen "De Leeuw". Niebert: exterieur 14e eeuwse kerk; korenmolen. Tolbert: kerk: exterieur, doophek in interieur. Leek: diverse exterieur middeleeuws landgoed "Nienoord" en omliggend terrein; op het binnenterein rijtuigen uit het Nationaal Rijtuig Museum + detailshots daarvan. Midwolde: straatshot; 12e eeuwse kerk: exterieur + herenbank in interieur.

Fragment 5 van 7 - AV424600:11:19:00 - 00:19:12:00

Bezienswaardigheden in Hunsingo. Op een topografische kaart van de provincie Groningen wordt de locatie van gewest Hunsingo aangegeven. Weh……

Bezienswaardigheden in Hunsingo. Op een topografische kaart van de provincie Groningen wordt de locatie van gewest Hunsingo aangegeven. Wehe-Den Hoorn: exterieur versterkt steenhuis "Borgweer". Leens: Huize Verhildersum, exterieurs van borg en Schathoes, voorhof, wapenschild anno 1546 boven ingang, borggracht, tuin. Ulrum: exterieur 13e eeuwse kerk. Pieterburen: silhouet in het landschap, 15e eeuwse kerk: exterieur en herenbank in interieur. Ulrum: vrijstaande 12e eeuwse zadeldaktoren, van de bijbehorende kerk beeld van de westmuur van tufsteen, gevelsteen met tekst boven de ingang, gevelsteen met jaartal "1806" op zijmuur, standbeeld. Winsum: Winsumerdiep; exterieur kerktoren, gevelsteen uit 1699 met drie engelenkoppen, korenmolen "De Ster" uit 1851 ingeklemd tussen woningen. Onderdendam: Boterdiep, plaatsnaambord, silhouet, straatshot, exterieur Waterschapshuis , enkele torenspitsen van kerken. Huizinge: exterieur Romaans-Gothische kerk. Middelstum: kort shot exterieur Hippolytuskerk, exterieur poortgebouw "Asinga", steen waarop jaartal "1664", exterieur borg "Ewsum" met bijgebouwen, afbeelding van de borg uit vroeger tijd. Kantens: exterieur kerk met Romaanse bemetseling, toren met forse steunbeer, deur uit de Renaissance-periode in een zijmuur. Uithuizen: exterieur "Menkemaborg" + voorhof en wachthuisjes, diverse wapen- en gevelstenen, borggracht en schathuis, tuin met pluimvee en duiventil. Oprijlaan van boerderij/huize "Tocama". Uithuizermeeden: oprijlaan en exterieur "Rensumaborg".

Fragment 6 van 7 - AV424600:19:12:00 - 00:28:52:00

Bezienswaardigheden in Fivelingo. Op een topografische kaart van de provincie Groningen wordt de locatie van gewest Fivelingo aangegeven. B……

Bezienswaardigheden in Fivelingo. Op een topografische kaart van de provincie Groningen wordt de locatie van gewest Fivelingo aangegeven. Bedum: silhouet van de kerk en de scheve toren; exterieur kerk. Stedum: exterieur kerk; orgelfront en grafmonument in interieur. Loppersum: plaatsnaambord aan de kant van de weg; diverse shots van kerkexterieur + nabije omgeving; in interieur gewelfschilderingen in het koor; molen "De Stormvogel: exterieur, enkele beelden van draaiende wieken, geschoten zowel van buiten de molen als van binnenuit. Westeremden; plaatsnaambord; exterieur verbouwde pastorie; bergje opeengestapelde oude kloostermoppen. Zeerijp: plaatsnaambord; kerk met vrijstaande toren: exterieur en interieur met koor en preekstoel. 't Zandt: straatshot; exterieur Gothisch-Romaanse kerk met vrijstaande zadeldaktoren; silhouet van de kerk in het landschap. Godlinze: plaatsnaambord; straatshot; exterieur Gothisch-Romaanse kerk. Losdorp: straatshot; kerkexterieur en - interieur met preekstoel. Een prent met uitleg over Groningse boerderijtypes wordt gevolgd door beelden van deze boerderijen in het landschap. Dwerggeiten, sneeuwklokjes, schapen en lammeren op een erf. Exterieur herenboerderij "Wester Enzelens"; idem witgepleisterd woonhuis. Krewerd: exterieur kerk. Holwierde: silhouet kerk in het landschap + plaatsnaambord; diverse exterieurshots van de Romaans-Gothische kerk; idem 13e eeuwse kerktoren; straatshot. Appingedam: Damsterdiep; hangende keukens aan huizen; mensen gaan over voetbruggetje over Damsterdiep; straatshot met voetgangers; exterieur 18e eeuws huis; exterieur Nicolaïkerk en stadhuis.