AV4201 Mens en dier, lens en dier, deel I
A.J. (Dries) Hendriks, 1964

16mm, kleur, met geluid
Lengte: 00:07:10:00

AV4201 Mens en dier, lens en dier, deel I
A.J. (Dries) Hendriks, 1964

16mm, kleur, met geluid
Lengte: 00:07:10:00

Verslag van een uitstapje van de amateurfilmclub "de Groninger Smalfilmers" (GSF) naar het Leekstermeer (o.a. natuurbeelden) en Nienoord (kinderboerderij).