Video insluiten

AV4142 Van kap naar eerste stap
camera: Tjerk Bekius, voice-over: Monique Banda, tekst: Ton Stomp, 2011

Video bestand digitaal, kleur en zwartwit, met geluid
Video insluiten

AV4142 Van kap naar eerste stap
camera: Tjerk Bekius, voice-over: Monique Banda, tekst: Ton Stomp, 2011

Video bestand digitaal, kleur en zwartwit, met geluid

Kwaliteitsimpuls Nienoord eerste fase 2011. Toespraak door wethouder van de gemeente Leek mevrouw T.H. Haseloop-Amsing. Archiefbeelden van Peize gemaakt door C.R. Tiddens. Uitleg over de noodzaak van bomenkap en compensatiemaatregelen voor vleermuizen. Beelden van het kappen van bomen. Schijfje boom in beeld met de tekst: Leek hout van u.