Video insluiten

AV2578 Tewaterlating Vrouwe Jacoba
Wildeman, 1980-1985

Super 8, kleur, zonder geluid
Video insluiten

AV2578 Tewaterlating Vrouwe Jacoba
Wildeman, 1980-1985

Super 8, kleur, zonder geluid

Tewaterlating plezierjacht Vrouwe Jacoba, Werf Centraal Bureau, boot word gebouwd en gelast, tewaterlating van cruiser, varen richting Warfhuizen, verder door de provincie, van Starkenborgkanaal, Paddepoelsterbrug en spoorbrug, met West-Indische kade, met Korrewegbrug vanaf de boot,sluis Florakade, Eemskanaal, Boot wordt uit water gehaald en afbouw vind plaats, boot gereed wordt te water gelaten.