Video insluiten

AV2571 Loppersum dokument
Wildeman, 1977

Super 8, kleur, zonder geluid
Video insluiten

AV2571 Loppersum dokument
Wildeman, 1977

Super 8, kleur, zonder geluid

Loppersum dokument + schild, met boot over het Schildmeer, Loppersum 1977 met Bord ANWB en gezicht op Molen, Molenweg, Huis van arts v/d Bijl, Raadhuisstraat, met toren, Bondsspaarbank, AMRO bank, Hotel Cafe Spoorzicht, spoorovergang, huis en tuin, bloemen plukken aan de rand van het dorp met kind in wandelwagen, Animatie van tekening over roken en drinken, een hond Boxer.