Video insluiten

AV2294 Poterfilm
D. Schuitemaker, 1950-1960

16mm, zwartwit, zonder geluid
Video insluiten

AV2294 Poterfilm
D. Schuitemaker, 1950-1960

16mm, zwartwit, zonder geluid

Pootaardappelen. Aan de orde komen: een truck beladen met aardappelkisten die naar een aardappelveld rijdt; het afladen van de aardappelkisten; het handmatig rooien van pootaardappelen en het vullen van de aardappelkisten met pootaardappelen; het in de truck laden van volle aardappelkisten en het vertrek van de truck naar de loods van de Veenkoloniale Boerenbond. Dan deel 2 van een tweedelige film over pootaardappelen. Een spoorlijn naast de loods van de Veenkoloniale Boerenbond; de aankomst van een truck beladen met kisten pootaardappelen; het afladen van de aardappelkisten en het overladen van de pootaardappelen in zakken met de tekst “Ideale Plantaardappelen’; het vervoer van de zakken met pootaardappelen per transportband naar een opslagruimte.