Video insluiten

AV2246 De suikerbiet, deel 2
onbekend, 1948-1953

16mm, kleur, zonder geluid
Video insluiten

AV2246 De suikerbiet, deel 2
onbekend, 1948-1953

16mm, kleur, zonder geluid

Het verwerkingsproces van de suikerbiet. De suikerbieten worden aangevoerd bij de fabriek in vrachtwagens en per trein. Er worden monsters genomen, deze worden gewassen, gewogen en verder getest in het laboratorium om het suikergehalte te meten. Verder de werkzaamheden in de suikerfabriek zelf. de film eindigt met suikerproducten van Wester Suiker raffinaderij, Amsterdam.