AV2202 Stoomzuivelfabriek Grijpskerk
J. Thie, 1939

16mm, zwartwit, zonder geluid

AV2202 Stoomzuivelfabriek Grijpskerk
J. Thie, 1939

16mm, zwartwit, zonder geluid

Film ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de Stoomzuivelfabriek Grijpskerk. In het kort wordt de geschiedenis van de fabriek verteld oa aan de hand van portretfoto's van de eerste directeuren en daarna zijn de diverse productieprocessen en afdelingen te zien. Aan de orde komen oa de fabricage van boter, kaas, condensmelk en poedermelk, de verpakking van eindproducten, de bussenmakerij en kuiperij, het laboratorium, het ketelhuis, de machinekamer, de werkplaats en het kantoor. Tenslotte een korte impressie van een bestuursvergadering en de bezorging van eindproducten op verkoopadressen.

73 fragmenten uit AV2202