AV2190 Trek- en druksterkte proeven
, 1914-2021

16mm, kleur, zonder geluid
Lengte: 00:00:00:00

AV2190 Trek- en druksterkte proeven
, 1914-2021

16mm, kleur, zonder geluid
Lengte: 00:00:00:00

Deze film is nog niet online beschikbaar.

Treksterkte proeven in laboratorium