AV21423 Die mooie sticks van goud
Winschoter Stadsjournaal (WSJ), 1979

Super 8, kleur, met geluid
Lengte: 00:22:03:00

AV21423 Die mooie sticks van goud
Winschoter Stadsjournaal (WSJ), 1979

Super 8, kleur, met geluid
Lengte: 00:22:03:00

Opening en reünie met 50 jarig bestaan van Hockey club HCW