AV21423 Die mooie sticks van goud
Winschoter Stadsjournaal (WSJ), 1979

Super 8, kleur, met geluid

AV21423 Die mooie sticks van goud
Winschoter Stadsjournaal (WSJ), 1979

Super 8, kleur, met geluid

Opening en reünie met 50 jarig bestaan van Hockey club HCW