Video insluiten

AV20724 Bejaarden Zoutkamp
Wim Mollema, 1980-1983

Super 8, kleur, zonder geluid
Video insluiten

AV20724 Bejaarden Zoutkamp
Wim Mollema, 1980-1983

Super 8, kleur, zonder geluid

Mensen op een receptie in Zoutkamp: een aantal jubilarissen krijgt een oorkonde en bloemen; plaatsnaambord Zoutkamp, gem. Ulrum; straatbeelden van Zoutkamp met haven, diverse portretten van inwoners van Zoutkamp, een man repareert visnetten, een vrachtwagen met hooibalen rijdt over de brug in Zoutkamp.