Video insluiten

AV1606 Stadspark Winschoten
Tjabering Heres, 1980-1981

Super 8, kleur, met geluid
Video insluiten

AV1606 Stadspark Winschoten
Tjabering Heres, 1980-1981

Super 8, kleur, met geluid

Beelden van het Stadspark te Winschoten. De dieren, de begroeiing, het water, de beelden (kunst) en de wandelpaden. Bloemen. Verder windsurfers op het water.