AV1457 Nieuwbouw R.K. Ziekenhuis Groningen, lokatie Van Swieten
LavemanBorgsteeg (?), 1979-1980

Betamax, kleur, met geluid
Lengte: 00:61:00:00

AV1457 Nieuwbouw R.K. Ziekenhuis Groningen, lokatie Van Swieten
LavemanBorgsteeg (?), 1979-1980

Betamax, kleur, met geluid
Lengte: 00:61:00:00

De nieuwbouw van het Martiniziekenhuis. Tot aan de opening van de nieuwbouw is te zien hoe het gebouw tot stand is gekomen.