Video insluiten

AV1457 Nieuwbouw R.K. Ziekenhuis Groningen, lokatie Van Swieten
LavemanBorgsteeg (?), 1979-1980

Betamax, kleur, met geluid
Video insluiten

AV1457 Nieuwbouw R.K. Ziekenhuis Groningen, lokatie Van Swieten
LavemanBorgsteeg (?), 1979-1980

Betamax, kleur, met geluid

De nieuwbouw van het Martiniziekenhuis. Tot aan de opening van de nieuwbouw is te zien hoe het gebouw tot stand is gekomen.