Video insluiten

AV1242 Groningen in oorlogstijd (Engelstalige versie)
Robert Boxem, Harry Romijn, JBF Produkties, 1995

zwartwit, met geluid
Video insluiten

AV1242 Groningen in oorlogstijd (Engelstalige versie)
Robert Boxem, Harry Romijn, JBF Produkties, 1995

zwartwit, met geluid

De video “Groningen in oorlogstijd” toont bijna een uur lang een bewegend overzicht van het leven in de stad Groningen tijdens de Duitse bezettingsjaren 1940-1945 en in het bijzonder van de bevrijding van de stad in april 1945. Voor deze video is gebruikt gemaakt van allerlei filmmateriaal uit archieven en van recent ontdekt amateurmateriaal. Zeer bijzonder is vooral de film van J.W. van Dam, die tijdens de bezettingsjaren een oorlogsdagboek op film heeft bijgehouden. Van Dam heeft het dagelijks leven in de oorlogstijd in de stad nauwgezet vastgelegd en was met zijn camera getuige van de bevrijding van Groningen door de Canadezen (13-16 april ’45).
De video begint met opnames van Groningen vlak voor de oorlog, gevolgd door het bezoek van Seyss-Inquart in juni 1940. In de daaropvolgende jaren drukt de bezetter een steeds groter stempel op het leven in de stad: schaarste aan levensbehoeften, Nazi-propaganda, het roven van kerkklokken, het vorderen van radio’s en de jodenvervolging.
Veel aandacht krijgt het laatste oorlogsjaar en in het bijzonder de bevrijding. Opvallende beelden van de bevrijding, zoals de beschieting van de watertoren bij de Herman Colleniusbrug en de bestorming van de Herebrug. Natuurlijk komt tevens de directe nasleep van de fel bevochten bevrijding van Groningen aan de orde, zoals de grote verwoestingen in het centrum, het oppakken en verzamelen van Duitse krijgsgevangenen en het arresteren van landverraders.
De video eindigt met de afscheidsparade van de Canadezen, terwijl ondertussen de Groningers het normale leven weer proberen te hervatten in hun geschonden stad.
De video “Groningen in oorlogstijd” bevat opnamen die niet alleen uniek zijn voor de stad Groningen, maar zelfs voor heel Nederland