AV0863 N.V. Noord-ned Beetwortelsuiker fabriek Vierverlaten
onbekend, 1965

16mm, kleur, zonder geluid
Lengte: 00:11:26:00

AV0863 N.V. Noord-ned Beetwortelsuiker fabriek Vierverlaten
onbekend, 1965

16mm, kleur, zonder geluid
Lengte: 00:11:26:00

De handelingen in de beetwortelsuikerfabriek Vierverlaten in Hoogkerk, Groningen. Aan de orde komen het dunnen van de bieten op het land, de machines en ketels in de fabriek, ketels en het branden en blussen van steen.