AV0784 Zorgenkind wordt topattractie – Hortus Botanicus Haren
Sjors Visscher, 1997

Video, kleur, zonder geluid

AV0784 Zorgenkind wordt topattractie – Hortus Botanicus Haren
Sjors Visscher, 1997

Video, kleur, zonder geluid

Reportage over de Hortus Botanicus te Haren. De Hortus staat oorspronkelijk in de stad Groningen in de Grote Rozenstraat als 'studietuin'. In 1966 verhuist de Hortus naar Haren. Technisch een succes want dankzij de kassen met verschillende klimaats- en vochtigheidsomstandigheden is daar een zeer gevarieerde hoeveelheid uitheemse planten en bomen te zien. Wanneer de universiteit in 1988 de Hortus afstoot neemt de gemeente Haren deze over. Echter de exploitatiekosten zijn erg hoog en het betalende bezoek dekt deze kosten niet. In 1995 probeert Haren met succes meer bezoek te krijgen door een uitgebreide chinese tuin te openen. Avondopnamen van de Hortus uit 1997 wanneer er een chinees lampionnenfestival plaatsvindt.