Video insluiten

AV0754 Jubileum Rijksuniversiteit 1999
Sjors Visscher, 1999

Hi8, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0754 Jubileum Rijksuniversiteit 1999
Sjors Visscher, 1999

Hi8, kleur, met geluid

Deze film is nog niet online beschikbaar.

De Rijksuniversiteit Groningen viert in 1999 haar 385-jarig bestaan. Vanaf het Academiegebouw in Broerstraat lopen de hoogleraren in vol ornaat naar de Martinikerk voor een plechtige bijeenkomst. Burgemeester Wallage en CdK Alders gaan de stoet voor.