Video insluiten

AV0732 Internationale Vrouwendag
OOG TV, 08-03-1985

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0732 Internationale Vrouwendag
OOG TV, 08-03-1985

Video, kleur, met geluid

Verslag op OOG-televisie van de internationale vrouwendag op 8 maart 1985 georganiseerd in buurtcentrum de Trefkoel in de wijk Paddepoel, Groningen. Thema is solidariteit tussen ‘witte’ (Nederlandse) en ‘zwarte’ (buitenlandse of niet-Nederlandse woonachtig in Nederland) vrouwen. Onder meer een workshop waar wordt nagespeeld in welk doolhof ‘zwarte’ vrouwen terecht komen als zij in aanraking komen met de Nederlandse wet- en regelgeving in verband met verblijfsvergunning, werk, huwelijk etc. ’s Avonds lezingen en een vrouwenkoor met strijdliederen.