Video insluiten

AV0626 Heroïne
Piet Bakker, Siep Faber, 18-09-1985

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0626 Heroïne
Piet Bakker, Siep Faber, 18-09-1985

Video, kleur, met geluid

Een discussieavond in het USVA-pand in Groningen over het gebruik van heroïne en de gevolgen daarvan voor de omgeving. In Groningen is vooral veel overlast in de Indische buurt en de politie treedt daar ook op. Met vertegenwoordigers van de junkiebond en de politie. Onder het publiek roeren zich vooral de gebruikers die zich beklagen opgejaagd te worden door de politie. Tenslotte kort het gereed maken van een methadonpost in de Bloemstraat.