Video insluiten

AV0621 De Stadgravers
Piet Bakker, Siep Faber, 1983

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0621 De Stadgravers
Piet Bakker, Siep Faber, 1983

Video, kleur, met geluid

De stad Groningen heeft in 1983 in tegenstelling tot andere grote steden geen stadsarcheoloog in dienst. Archeologisch werk wordt in Groningen gedaan door vrijwilligers, die in overleg met Openbare Werken en uitvoerende aannemers af en toe de kans hebben opgravingen te doen. Het gevonden materiaal wordt onderzocht bij het biologisch-archeologisch instituut van de universiteit. Een betere en gestructureerdere manier van aanpak is nodig, want in Groningen is nog veel archeologisch werk te doen en helaas al veel vernield. Wethouder Gietema wil echter niet toezeggen dat de gemeente een stadsarcheoloog zal aanstellen; hij wijst op de hoge kosten daarvan.